Skrb Mikloša Küzmiča za dijake

  • Jožef Smej
Ključne besede: biografije, pisma, dijaki, izobraževanje, Prekmurje

Povzetek

Pisma Mikloša Küzmiča (1737-1804) so važna za zgodovino Prekmurja. V zvezi z njegovimi sedmimi knjigami so bila objavljena v Slavistični reviji 23 (1975) 87-112, 269-288 in 468-493. Avtor pričujočega članka je objavil 12 Küzmičevih pisem zemljiškemu gospodu v Časopisu za zgodovino in narodopisje 52 = 17 (1981) 273-293. Tu objavljena Küzmičeva pisma škofu Szilyju in ustrezna korespondenca odsevajo veliko skrb M. Küzmiča za šolanje prekmurskih dijakov. V zgodovini Prekmurja ni primere, da bi kdo tako zelo skrbel za dijake. Po pravici ga smemo šteti med največje osebnosti Prekmurja.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave