Italijanski begunci iz Istre kot subjekt »propagande italijanstva« v Italiji in »nacionalne bonifikacije« v Trstu v letih 1945-1954

  • Sandi Volk
Ključne besede: Istra, esuli, optanti, Trst 1945-1954, italijanstvo

Povzetek

Avtor analizira razvoj, značilnosti in načine politične uporabe problema italijanskih beguncev iz Istre po drugi svetovni vojni v Italiji. Na podlagi novih dokumentov iz arhiva Generalnega vladnega komisariata v Trstu (Commissariato Generale di Governo) posebej obravnava, razvoj načrtnega naseljevanja beguncev za nacionalno bonifikacijo bivše Cone A Svobodnega tržaškega ozemlja. Izpostavljena je načrtnost tega naseljevanja, ki je bilo uperjeno predvsem proti slovenski komponenti avtohtonega prebivalstva. Med številnimi državnimi ustanovami in drugimi organizacijami, ki so bile vpletene v uresničevanje tega načrta, izstopa odločilna vloga Odbora narodne osvoboditve za Istro (Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria). V zaključku so prikazane nekatere posledice politike italianizacije na Tržaškem.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave