Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju (1941-1945)

  • Franc Križnar
Ključne besede: glasba, NOB, druga svetovna vojna

Povzetek

Avtor razloži zgodovinski razvoj slovenske glasbe v narodnoosvobodilnem boju (1941-1945). Celotno obdobje razdeli na dva dela in ob zaključku navede še glasbeni opus tega časa. Med pomembnimi avtorji so bili aktivni udeleženci NOB tudi »klasiki« slovenske glasbe: B. Arnič, F. Bernard, C. Cvetko, D. Cvetko, R. Gobec, D. Korošec, M. Kozina, J. Kuhar, A. Lavrin, S. Marolt-Špik, K. Pahor, M. Pirnik, R. Simoniti, P. Šivic, F. Šturm in D. Zebre.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave