Prispevek k zgodovini ustanovitve in dejavnosti Kmetijske zbornice v Sloveniji

Avtorji

  • Anka Vidovič Miklavčič

Ključne besede:

Kmetijska zbornica, kmetijstvo, Janez Evangelist Krek

Povzetek

Potrebo po »kmečkem stanovskem zastopstvu« je utemeljeval že J. Ev. Krek. V prvi jugoslovanski državi so kmetijske zbornice po večkratnih poskusih ustanovili šele 1937. Glede na volilni red in same volitve so v Sloveniji zbornični svetniki in s tem vodstvo v pretežni meri pripadali slovenskemu delu JRZ. Ob tem ugotavljamo, da je zbornica dejansko prešla v vodstvo kmečko-stanovske organizacije Kmečke zveze. Pod okupacijo je delovala v mejah t.i. Ljubljanske pokrajine, pravno je prenehala spomladi 1942. Pod nemško okupacijo je znova pričela delovati, tudi tokrat samo v Ljubljanski pokrajini in še to le v okviru vojnih potreb.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Številka

Rubrika

Razprave