Gozdna veleposest ob likvidaciji agrarne reforme 1933 in problem socialne varnosti njenih nameščencev

  • France Kresal
Ključne besede: gozdovi, agrarna reforma, socialna varnost, 1933

Povzetek

Razprava obravnava razvoj gozdne veleposesti v Sloveniji od zemljiške odveze in odprave zemljiških gospostev 1853 do izvedbe agrarne reforme leta 1933. Na osnovi takratne zakonodaje ugotavlja, kakšen je bil status gozdarskega osebja, socialna varnost nameščencev, delavcev in upokojencev ter analitično raziskuje njihove življenjske razmere.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave