Pot na Avalon

  • Dušan Kos
Ključne besede: srednji vek, legende, kronike, etnologija, 14.st.

Povzetek

V bitki pri Grebinju (Griffen) na Koroškem leta 1293 je po legendi v Otokarjevi rimani kroniki iz začetka 14. stoletja padel kranjski vitez Viljem Svibenski. Njegova popularnost je botrovala nastanku legende, po kateri naj bi umirajoči Viljem izročil čudežni prstan, ki mu je dotlej zagotavljal nepremagljivost, zmagovitemu nasprotniku. O nadaljnji usodi njegovega trupla kronist molči, vendar je mogoče dogajanje ob smrti tega in drugih srednjeveških vitezov rekonstruirati z ozirom na splošne navade. Posmrtno dogajanje z Viljemovim truplom služi za model in rdečo nit raziskave o umiranju in posmrtnih aktivnostih med plemstvom in meščanstvom v poznem srednjem veku na ozemlju današnje Slovenije.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave