Slovani v Italiji v zgodnjem srednjem veku

  • Ferdo Gestrin
Ključne besede: Italija, Slovani, migracije, imigranti, srednji vek

Povzetek

Razprava nakazuje naselitev Slovanov z Balkana na Apeninski polotok v zgodnjem srednjem veku kot posledico selitev ljudstev, vojaške in agrarne kolonizacije v obdobju od prve polovice 7. stoletja dalje. Posebej oriše slovenske kolonije na Monte Garganu in v Furlaniji okrog leta 1000.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave