Slovenski zgodovinarji in vprašanje »fojb«

  • Nevenka Troha
Ključne besede: Slovenija, Italija, fojbe, primerjave

Povzetek

Referat obravnava pregled slovenskega zgodovinopisja o vprašanju "fojb", to je o problematiki aretacij, deportacij in usmrtitev, ki jih je izvajala jugoslovanska oblast med zasedbo Julijske krajine (1.maj - 12.junij 1945). Slovensko zgodovinopisje se je s to problematiko začelo ukvarjati pozno, šele v drugi polovici osemdesetih let, in je zato obseg raziskav v primerjavi z raziskavami, ki jih je opravilo italijansko zgodovinopisje, majhen. Med najpomembnejšimi vzroki za zaostanek so dostop do virov v jugoslovanskih oziroma slovenskih arhivih, ki so se postopoma odpirali od začetka osemdesetihlet dalje, a tudi omejene finančne in kadrovske možnosti Slovenije,ki so neprimerljive z italijanskimi. - Drugi del referata skuša pokazati razlike v interpretacijah tega vprašanja med slovenskimi in italijanskimi zgodovinarji, predvsem med zadnjimi objavami enih in drugih. Avtorica meni, da razlike med zadnjimi interpretacijami "vprašanja fojb" med slovenskimi in italijanskimi zgodovinarji niso toliko v prepoznavanju posameznih komponent vprašanja, ampak zlasti v njihovem vrednotenju.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave