Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi

  • Vasilij Melik
Ključne besede: gospodarska zgodovina, Slovenija, 19. stoletje

Povzetek

Na podlagi gradiva v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, podatkov v Laibacher Zeitung in korespondenci daje članek nekaj podatkov o cenah kruha in mesa v Ljubljani, o nekaterih drugih cenah in plačah v predmarčni dobi, nato pa o tiskarskih in drugih stroških ter prodajnih cenah knjig ter o skrbi za razširjanje slovenskih knjig v tistem času.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave