Kratek oris mladinskih raziskovalnih taborov med Slovenci v Italij

  • Milan Pahor
Ključne besede: izobraževanje

Povzetek

Avtorji v svojih prispevkih govorijo o interesnih in družboslovnih dejavnostih v osnovni šoli in srednjem usmerjenem izobraževanju, o vlogi zgod. krožka v šoli in o mladinskih raziskovalnih taborih med Slovenci v Italiji.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave