Idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični nazori slovenskega meščanstva v času med svetovnima vojnama (1918-1941)

Avtorji

  • Jurij Perovšek

Ključne besede:

obdobje med vojnama, politika, liberalizem, primerjave, nacionalno vprašanje, unitarizem, avtonomija, Jugoslavija, katolicizem

Povzetek

Avtor obravnava idejne, socialnogospodarske in narodnopolitične nazore slovenske liberalne in katoliške meščanske politike v času obstoja prve jugoslovanske države. Ugotavlja, da so si bili ti nazori bolj podobni, kakor pa ne. Podobni v zavračanju komunizma, fašizma in nacizma ter v protisemitskem stališču, v tridesetih letih pa še v zavzemanju za stanovsko korporativni sistem in za disciplinirano oziroma avtoritarno demokracijo. Razhajali pa so se v trajnem katoliško-liberalnem svetovnonazorskem in političnem nasprotovanju in v pogledih na nacionalni problem. V zvezi s slednjim so liberalci zagovarjali jugoslovanski narodni unitarizem in državni centralizem, katoliški pol pa je vztrajal pri ohranitvi slovenske narodne individualnosti in terjal avtonomistično-federativno preoblikovanje jugoslovanske države. Avtor ob koncu opozarja, da so bili po letu 1945 dotedanji idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični meščanski pogledi preloženi v zgodovinski spomin, obravnava kasnejših pa zadeva današnji ali šele prihodnji čas.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Številka

Rubrika

Razprave