Primerjava zasnove skupnih programskih jeder s slovenskimi učnimi načrti za pouk zgodovine v osnovni in srednji šoli

  • Štefan Trojar
Ključne besede: zgodovina, pouk zgodovine

Povzetek

Primerjava obeh učnih načrtov za pouk zgodovine v osnovni šoli je ugotovila mnogo podobnosti v temeljni zasnovi zgodovine jugoslovanskih narodov. Razlike pa se pojavljajo predvsem zato, ker predvidevajo jugoslovanska jedra pouk zgodovine od 5. do 8. razreda, v SR Sloveniji pa le od 6. do 8. razreda. Zato imajo jugoslovanska jedra več dodatnih tem, ki jih ni v slovenskem učnem načrtu. Razlike so mnogo bolj izrazite pri pouku zgodovine v srednji šoli, zlasti pri starejših obdobjih.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave