Dosedanje raziskave zgodovine prometa na Slovenskem

  • Vinko Rajšp
Ključne besede: zgodovinski prikazi, promet, Slovenija

Povzetek

Razprava predstavlja načrt za raziskovanje zgodovine prometa v okviru gospodarske in družbene zgodovine Slovencev, po zgodovinskih obdobjih in panogah, pa dosedanje rezultate tozadevnih raziskav.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave