Kocbekova misija v Rimu poleti 1944

  • Bojan Godeša
Ključne besede: druga svetovna vojna, NOB, katoliška duhovščina, KPS, Jugoslavija, Italija, 1944

Povzetek

Edvard Kocbek je poleti 1944 odšel v Rim, kjer naj bi se srečal s papežem Pijem XII. in mu pojasnil razmere v Jugoslaviji ter utrl pot za navezavo stikov med osvobodilnim gibanjem in Vatikanom. Zaradi tega, ker ni imel uradnega pooblastila NKOJ-a, se Kocbek s papežem Pijem XII ni uspel srečati. Partijsko vodstvo je Kocbekovo potovanje v Rim negativno ocenilo, s tem pa se je začelo jeseni 1944 z njim dokončno razhajati.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave