Gorjanski bataljon

  • Vlasta Dejak
Ključne besede: Slovenija, druga svetovna vojna

Povzetek

13. maja 1942 je bil na Pragu pri Kobilah ustanovljen Gorjanski bataljon, ki je imel tri čete. Komandant bataljona je postal Franc Pirkovič-Cort, politični komisar pa Tone Sušteršič-Tine Železnik. Bataljon je operiral na področju od desnega brega Krke do slemenov Gorjancev, ter od Podbočja do Uršnih sel. Večkrat je posegel v boje čez Krko, v Belo krajino in na hrvaški Žumberak. Konec maja 1942 je bataljon ustvaril obsežno osvobojeno ozemlje, kjer se je začela porajati nova ljudska demokracija. Po kapitulaciji Italije odide Gorjanski bataljon v Belo krajino, kjer pride v Dragatušu, 28. septembra 1943 v sestav Petnajste brigade.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave