Iz zgodovine dolnjega slovenskega Posavja v prvi polovici 16. stoletja

  • Jože Koropec
Ključne besede: Posavje, zgodovina, 16. stoletje

Povzetek

Za najvažnejše v zgodovini prve polovice 16. stoletja za slovensko Posavje ob hrvatski meji veljajo prvi slovenski kmečki upor z bojnim shodom pri Brežicah leta 1515, ugodne posledice mohačke bitke leta 1526, pojemajoča turška nevarnost, številni priselci z juga, razbitost zemljiških gospostev, beda trškega in mestnega prebivalstva in krepki zarodki za slovensko reformacijo.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave