Jugoslovansko monetarno zlato 1939-1951

  • Dušan Biber
Ključne besede: bančništvo, zlato, Jugoslavija, denar

Povzetek

Velik del jugoslovanskega monetarnega zlata, 7.344 palic je bil že na pomlad 1939 tajno deponiran v ZDA. Zlato v vrednosti okrog 50 milijonov dolarjev je vlada ZDA deblokirala šele julija 1948. Italijani so aprila 1941 zaplenili 26 zabojev zlata in zlatnikov, Nemci zgolj 10. Jugoslovanska vlada je evakuirala z letali le 20 zabojev, 50 pa jih je brez sledu izginilo. Po določbah mirovne pogodbe z Italijo je bilo 5.875 kg zlata vrnjeno Jugoslaviji, 2.517,9 kg pa preračunanih v lire na posebnem računu jugoslovanske vlade pri Banco d'ltalia. Bank of England je v letih 1948-58 prenesla na račun pri Narodni banki Jugoslavije 344,654.186 unč zlata in zlatnikov kot nadomestilo za zlato, ki so ga naropali nacisti. Smatra se, da je bil del zlata ustaške državne zakladnice uporabljen za financiranje bega hrvatskih in drugih vojnih zločincev.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave