Slovenska izseljenska zgodovina kot del slovenske nacionalne zgodovine

Inavguralno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 8. 4. 1998

  • Matjaž Klemenčič
Ključne besede: socialna zgodovina, izseljeništvo, slovenski izseljenci, zgodovina Slovencev

Povzetek

Razprava prikaže slovensko izseljensko zgodovino kot integralni del slovenske nacionalne zgodovine. Izseljenci so vsi, ki so se odselili iz slovenskega etničnega ozemlja, in to ne glede na številne spremembe državnih meja v različnih zgodovinskih obdobjih. Avtor opredeli podobe Amerike, kot so jo videli potencialni slovenski izseljenci, nato pa številčnost le-teh po posameznih državah in glede na čas naselitve ter celoten proces izseljevanja. Zgodovino slovenskih izseljencev lahko po priselitvi v nove domovine razdelimo na: 1) zgodovino dejavnosti v zvezi z organiziranostjo v posebnih organizacijah v novi domovini, še zlasti v zvezi z ohranjanjem njihove identitete ter na 2) zgodovino njihove politične dejavnosti v zvezi s staro domovino. Avtor obravnava tudi organizacije slovenskih izseljencev v novi domovini, ki jih deli na: bratske podporne organizacije, slovenske katoliške župnije ter slovenske narodne domove. Obravnava tudi politično dejavnost slovenskih izseljencev ter njihovih potomcev v boju za voljene funkcije v mestih, okrajih oziroma državah.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave