Prispevki k podatkom o delovanju in pomenu Zveze delovnega ljudstva Slovenije 1939—1941

  • France Filipič
Ključne besede: Zveze delovnega ljudstva Slovenije, 1939—1941

Povzetek

Avtor je v svojem sestavku opravil podrobnejšo analizo geneze programskih osnov ZDLS v daljšem obdobju ljudskofrontnega gibanja v Sloveniji in ugotavljal, da je bila ZDLS dejansko programski nosilec določenih avtentičnih teženj v narodnopolitičnem razvoju slovenske družbe. Nadalje je avtor osvetlil dileme organiziranosti ZDLS med njenim odločanjem ali naj se formira kot zveza samostojnih političnih formacij ali kot stranka. V sestavku je tudi širše in v luči novih dokumentov obravnavana t. i. »kriza zavezništva« med komunisti in demokratičnimi političnimi skupinami v Sloveniji v letih 1939—1941. V celoti je sestavek poskušal ovrednotiti vlogo ZDLS v sklopu slovenske nacionalne zgodovine.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave