Pogledi na francosko revolucijo v tisku liberalne provenience 1929—1940

  • Anka Vidovič-Miklavčič
Ključne besede: publicistika, francoska revolucija, Slovenija, 1929-1940

Povzetek

V referatu sta obravnavani dve vprašanji, prvič, koliko je liberalno-unitarni tisk v letih 1929—1940 pisal o francoski revoluciji, in drugič, kakšna je bila vsebina sporočil. Analiza zbranega gradiva kaže, da je največ pozornosti posvetil tisk leta 1929 ob 140-letnici velike revolucije, ki je bila hkrati tudi 120-letnica nastanka Napoleonovih Ilirskih provinc in pa 1939 ob 150-letnici jubileja. V pretežni meri se sodbe o francoski revoluciji pokrivajo z idejnopolitičnim profilom glasil posameznih strank, organizacij in gibanj. To pa potrjuje že znano dejstvo, da je bil liberalni tabor v zadnjem desetletju stare Jugoslavije vse bolj razcepljen in to od demokratične levice do nacionalistične desnice.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave