Jezikovna politika celjske občine na prelomu stoletja

  • Janez Cvirn
Ključne besede: Celje, jezikovna politika

Povzetek

Avtor na podlagi arhivskega gradiva mestne občine Celje in drugih virov na konkretnih primerih prikaže jezikovno politiko celjske mestne občine in slovenske napore za enakopravnost slovenskega jezika v šoli, uradih in javnem življenju.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave