Ljubljanski častniški zbor med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno

(1. del)

  • Rok Stergar
Ključne besede: vojaška zgodovina, vojaško življenje, Ljubljana, 19./20 stol.

Povzetek

Nekajletna zgodovina ljubljanskega častniškega zbora, napisana predvsem na virih iz dunajskega Vojnega arhiva, nam govori o živahnem življenju - tako v službi kot zunaj nje. Tema raziskovanja in razpravljanja so oficirji kot poklicna in socialna skupina ter njihova vključitev v življenje ljubljanskega mesta in meščanstva. Častniki so bili namreč del številčne armade in tudi ne nepomemben del mesta. Njihova prisotnost je bila pomembna iz gospodarskih razlogov, igrali so politično vlogo, bili zaželeni ženini, njihov pomen v kulturnem in družabnem dogajanju pa je bil izredno velik.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave