Kratek pregled francoskega zgodovinopisja o revoluciji

  • Antonija Bernard
Ključne besede: francoska revolucija, 1789

Povzetek

Avtorica obravnava glavne etape francoskega zgodovinopisja o revoluciji leta 1789, od prvih poskusov obrazložitve dogodkov pa do danes. Skozi ti dve stoletji opažamo dve nasprotujoči si struji: eno, ki sprejema revolucijo in drugo, ki jo zavrača. V dvajsetem stoletju sta temu zgodovinopisju novo orientacijo pridala razvoj zgodovine in oktobrska revolucija.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave