Družina v dolini pri Trstu v 19. stoletju

Avtorji

  • Marta Verginella

Ključne besede:

Trst, družina, 19. stoletje

Povzetek

Avtorica obravnava razvoj družine in njene strukture v Dolini (San Dorligo della Valle) pri Trstu. Vaško skupnost sestavljajo večinoma družine malih kmetov, ki se poleg kmetovanja ukvarjajo tudi s krušarstvom. Iz župnijskih matičnih knjig povzeti podatki kažejo, da demografske spremenljivke delujejo v tesnem razmerju z gospodarskimi in družbenimi spremembami. Tipologijo družine in poročne zveze določa posest, a tudi število odraslih članov. Večplasten vpogled v družinsko življenje omogoča tudi analiza najpomembnejših etap posameznikovega življenja (rojstvo, poroka, smrt). Tako družinska kot kolektivna razmerja se v Dolini spremenijo ob koncu 19. stoletja, ko se poveča industrijski vpliv Trsta.

Prenosi

Objavljeno

1990-01-01

Številka

Rubrika

Razprave