Emona, vojaški tabor?

  • Ljudmila Plesničar Gec
Ključne besede: Emona, Ljubljana, arheologija, arheološke najdbe, naselbine, utrdbe

Povzetek

Članek obravnava materialne vire o stari dilemi, ali je bila Emona najprej vojaški tabor in šele za časa Tiberija civilna naselbina, ali pa je bila že od začetka zasnovana kot civilno mesto. Materialni viri doslej niso potrdili trditve B. Sarie, da je bila najprej vojaški tabor, v katerem naj bi pred odhodom v Karnuntum prezimovala XV legija Apollinaris. Materialni viri tudi z ničimer ne dokazujejo, da bi bila od ustanovitve, oziroma začetka gradnje - verjetno še za vlade Avgusta-kolonija. Iz analize doslej znanega arheološkega gradiva pa lahko zaključimo le, da je bila od vsega začetka zasnovana in grajena za civilne potrebe, kar pa ne izključuje možnosti, da je ob času gradnje njene infrastrukture - to je obzidja in kanalizacije - na prostoru poznejše insule 29, kjer je dokazana predcivilna arhitektura velikih dimenzij - morda vojaških barak - bila stacionirana manjša vojaška posadka.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave