Gregor Čremošnik in cirilska paleografija

Avtorji

  • Igor Grdina

Ključne besede:

Čremošnik, Gregor, 1890-1958, cirilica, paleografija

Povzetek

Gregor Čremošnik (1890—1958), edini slovenski cirilski paleograf, je uvajal v cirilsko paleografijo terminologijo in sistematiko po zgledih latinske paleografije, kar ob odkritju posebnega tipa cirilske pisave (srbske diplomatske minuskule) in odkritju bosenske pisarske šole predstavlja njegov najpomembnejši prispevek na področju cirilske paleografije.

Prenosi

Objavljeno

1990-01-01

Številka

Rubrika

Razprave