Gregor Čremošnik in cirilska paleografija

  • Igor Grdina
Ključne besede: Čremošnik, Gregor, 1890-1958, cirilica, paleografija

Povzetek

Gregor Čremošnik (1890—1958), edini slovenski cirilski paleograf, je uvajal v cirilsko paleografijo terminologijo in sistematiko po zgledih latinske paleografije, kar ob odkritju posebnega tipa cirilske pisave (srbske diplomatske minuskule) in odkritju bosenske pisarske šole predstavlja njegov najpomembnejši prispevek na področju cirilske paleografije.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave