Ameriški tisk in Trst spomladi 1945 - konec nekega zavezništva

Avtorji

  • Samo Kristen

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Trst, narodnoosvobodilni boj

Povzetek

Izhodišče prikazu predstavlja reprezentativen izbor sestavkov iz listov »New York Times«, »Time«, »The Nation« in »New Republic«. Naznačene so tudi osnovne značilnosti britanskega in sovjetskega poročanja o krizi. Drugače kot britanski tisk, ki je tržaški spor prikazoval pretežno z narodnostnega vidika in pri tem nekoliko zapostavil ideološko dimenzijo, je ameriški tisk že maja 1945 opozarjal na dejstvo, da spor okrog Trsta ni le običajen ozemeljski disput, ampak prvi lokalni test v globalnem merjenju moči med Vzhodom in Zahodom. Na »modus informandi« ameriškega tiska je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo poročanje o tržaški krizi vse do konca maja 1945 podvrženo ukrepom najbolj rigorozne vojaške in politične cenzure, kar so jih zavezniki uveljavili na področju Italije.

Prenosi

Objavljeno

1990-01-01

Številka

Rubrika

Razprave