Vprašanje samoodločbe in suverenosti slovenskega naroda po drugem zasedanju AVNOJ

  • Tone Ferenc
Ključne besede: Slovenci, narodnoosvobodilni boj, samoodločba, suverenost

Povzetek

Avtor prikazuje odnos narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji do nove Jugoslavije v letih 1941—1944. Odgovarja na vprašanje, kako je pojmovalo samoodločbo slovenskega naroda in federativnost nove Jugoslavije pred drugim zasedanjem AVNOJ in po njem.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave