Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1. 12. 1918

  • Feliks J. Bister
Ključne besede: Anton Korošec, Slovenci, zgodovina, Majniška deklaracija

Povzetek

Na osnovi arhivskih virov, stenografskih protokolov dunajskega parlamenta in literature avtor osvetljuje parlamentarno delovanje dr. Antona Korošca in njegovo vlogo v prizadevanju za združitev slovenskega naroda s Hrvati in Srbi ter za ustanovitev skupne neodvisne jugoslovanske države v letih 1917 in 1918.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave