Izseljevanje Slovencev v druge dežele habsburške monarhije

  • Vlado Valenčič
Ključne besede: Slovenci, izseljevanje, izseljenci

Povzetek

Razprava obravnava na podlagi podatkov ljudskih štetij od leta 1857 do 1931 izseljevanje slovenskega prebivalstva v druge dežele, do prve svetovne vojne v dežele avstro-ogrske monarhije, nato Jugoslavije. Za ocenjevanje obsega izseljevanja so uporabljeni podatki o domovinski in rojstni pripadnosti ter jeziku.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave