Slovenci v francoskih očeh v letih 1830—1920

  • Peter Vodopivec
Ključne besede: Slovenci, zgodovina, Francija, Francozi, 19. stoletje

Povzetek

Slovenci še nimamo podrobnejšega prikaza slovensko-francoskih stikov v 19. stoletju in prvih desetletjih 20. stoletja. Avtor tako v razpravi prvič povzema pisanje francoskih popotnikov, strokovnjakov za slovanski svet in diplomatov o Slovencih v širokem časovnem razponu od 30./40. let 19. stoletja do konca prve svetovne vojne. Iz zbranega gradiva je razvidno, da so o Slovencih vedeli nekaj več le strokovnjaki kot C. Robert, L. Leger, E. Denis, B. Auerbach, medtem ko je časopisje z »Revue des Deux Mondes« na čelu o Slovencih razmeroma malo pisalo. Zanimanje francoske diplomacije za slovensko narodno gibanje se začenja povečevati šele ob koncu 19. stoletja in se nato zlasti poveča v času prve svetovne vojne in po njej.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave