Zgodnjekrščanska cerkev v Makedoniji in njen odnos do Rima

  • Rajko Bratož
Ključne besede: krščanstvo, Makedonija, zgodovina

Povzetek

Avtor posreduje oris zgodnjekrščanske dobe v Makedoniji s težiščem na ozemlju današnje republike Makedonije. Posebno pozornost posveča vprašanju sv. Erazma Ohridskega, zlasti pa korespondenci številnih papežev z makedonskim prostorom, ohranjeni v zbirkah »Collectio Thessalonicensis«, »Collectio Avellana« in v zbirki pisem papeža Gregorija Velikega. Končno pojasni še pomen zadnjih omemb makedonskih škofov na cerkvenih zborih v letih 681 in 692, slabo stoletje potem, ko je zgodnjekrščanska cerkev v večjem delu Makedonije zaradi slovanskih vpadov propadla.

Objavljeno
1990-01-01
Rubrike
Razprave