Pevska društva v Mariboru 1918-1941

  • Dragan Potočnik
Ključne besede: kulturna zgodovina, Maribor, društva, pevska društva

Povzetek

V obdobju od 1918 do 1941 so v Mariboru delovali številni pevski zbori, tako delavski, cerkveni, šolski, mladinski, obrtni, trgovski. Ob štirih poglavitnih zborih: 90-članskem mešanem zboru Glasbene matice, 70-članskemu mešanem zboru Maribora in 45-članskem moškem zboru Drave in Jadrana, je bila v Mariboru še cela vrsta drugih. Ustvarjalne sile zborov pa zaradi strankarskih interesov niso spodbujale prave povezanosti. Posledica tega je bilo veliko število pevskih zborov z malo kvalitetnimi pevci.

Objavljeno
1999-01-01
Rubrike
Razprave