Vloga in pomen oborožene sile v narodnoosvobodilnem boju v Sloveniji 1941-1945

Avtorji

  • Damijan Guštin

Povzetek

Avtor z uporabo literature in primarnih virov prikazuje vlogo oboroženega boja in oborožene sile narodnoosvobodilnega gibanja v letih 1941—1945, notranje strukture partizanske vojske in odnose med civilnim in vojaškim delom gibanja. Prikaže tudi njene glavne vojaške dosežke. Narodnoosvobodilno gibanje je ustvarilo obsežno in organizirano oboroženo silo, ki je bila samostojni del jugoslovanske partizanske vojske. Razmerje med obema se je skozi vojno gibalo k unifikaciji oborožene sile in je rezultiralo v formiranju Jugoslovanske armade in v razpustitvi slovenske partizanske vojske.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave