Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Avtorji

  • Petra Svoljšak

Ključne besede:

politična zgodovina, Italija, Slovenci, begunci, prva svetovna vojna

Povzetek

Raziskava predstavlja poskus predstavitve hišne posesti in stanovanjske kulture na podlagi podatkov, ki jih vsebuje Popis prebivalstva v Ljubljani leta 1910. Avtor si je izbral pet vzorcev: a) cesto Franca Jožefa; b) področje »KMR« (Krojaška ulica, Mestni trg 23, 24 in 25 ter Ribja ulica 2); c) cesto Svetega Petra 38—43; č) Glinško ulico in d) Galjevico. Pri vsakem vzorcu je najprej skušal orisati hišno posest, nato pa podati podobo stanovanjske kulture vzorca, kjer skuša razkriti stanovanjsko tipologijo, poseljenost stanovanj in seveda stanovalce same. Na koncu raziskave poskuša avtor z medsebojno primerjavo vzorcev odpreti tudi vpogled v »vsaj približno« strukturo stanovanjske ponudbe takratne Ljubljane kot celote.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave