Historično društvo za Kranjsko (2. del)

Avtorji

  • Olga Janša Zorn

Ključne besede:

Kranjska, društva

Povzetek

Historično društvo za Kranjsko je med članstvom razlikovalo redne, častne in dopisne člane. Število rednih članov se je gibalo med 200 in 400. Delo društva je vodil petčlanski odbor. O delu društva govorijo poročila z občnih zborov in mesečnih sestankov. V času svojega obstoja je društvo ustvarilo z darili in z zamenjavami bogato knjižnico.

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave