Nodierovi pogledi na jezike Ilirije

Avtorji

  • Vladimir Pogačnik

Ključne besede:

Nodier, Charles, slovenščina, zgodovina

Povzetek

Pred prihodom v Ljubljano se je Nodier, kar zadeva jezikoslovje, močno zgledoval po piscih 18. stoletja, še najbolj pa pri Courtu Gebelinu. Shemo prvotnih, matičnih in sekundarnih jezikov (premieres langues-meres, langues-meres in langues-filles) je prilagodil jezikom Ilirskih provinc in pri tem v terminološkem pogledu zelo nihal. Svoje kvazietimologije latinskih in romanskih besed iz prailirščine je v poljubljanskem obdobju opustil.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave