Zunanje migracije Slovenije po drugi svetovni vojni

  • Janez Malačič

Povzetek

Za analizo zunanjih migracij Slovenije v obdobju 1945—1953, ko so prevladovale politične migracije, nimamo skoraj nobenih statističnih podatkov. Za obdobje 1954—1989 je na voljo precej statističnih podatkov, migracije pa so v prvi vrsti posledica ekonomskih dejavnikov. Slovenske zunanje migracije so razdeljene na medrepubliške in tuje, oboje pa še na stalne in začasne. Slovenija je v prvi polovici šestdesetih let postala iz tradicionalne emigracijske imigracijska dežela. Potek zunanjih migracij pa je bil za našo republiko neugoden. V tujino so se odseljevali predvsem kvalificirani industrijski delavci, k nam pa so se priseljevall pretežno nekvalificirani delavci iz agrarnih predelov ostale Jugoslavije.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave