Koncentracija delavstva v revirjih in industrijskih centrih v Sloveniji med obema vojnama

  • France Kresal
Ključne besede: delavsko gibanje, zgodovina, Slovenija

Povzetek

Razprava prikazuje naraščanje števila delavstva v Sloveniji v okviru prve jugoslovanske države, njegovo strukturo po najpomembnejših gospodarskih panogah v letih med obema vojnama. Obravnava koncentracijo delavstva v rudarskih revirjih in industrijskih centrih.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave