Volitve v Delavsko zbornico za Slovenijo leta 1926

  • Miroslav Stiplovšek
Ključne besede: delavsko gibanje, zgodovina, Jugoslavija, Slovenija

Povzetek

Na osnovi arhivskih, časopisnih in drugih virov je prikazana pomembna vloga Delavske zbornice za Slovenijo pri reševanju socialnoekonomskih problemov delavcev in nameščencev med vojnama, posebej ustvarjanje gmotnih in pravnih temeljev za njeno normalno delovanje sredi dvajsetih let. S prvimi volitvami članov skupščine leta 1926 so prevzeli upravljanje zbornice izvoljeni predstavniki strokovnih — sindikalnih organizacij, kar je vplivalo tudi na okrepitev njene aktivnosti v prizadevanjih za izboljšanje socialne zakonodaje v posredovanjih za urejanje delovnih in gmotnih pogojev delavcev in nameščencev ter na kulturnoprosvetnem področju.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave