Dileme »novega kurza« Leva Davidoviča Trockega

  • Marjan Britovšek
Ključne besede: Trocki, Lev Davidovič, zgodovina, Sovjetska zveza

Povzetek

Avtor v razpravi obravnava oster frakcijski boj triumvirata (Zinovjev, Kamenev, Stalin) s Trockim v letih 1923/1924 — v obdobju Leninove bolezni in neposredno po njegovi smrti. Podrobno razčlenjuje platformo »šestinštiridesetih« opozicionalcev in Trockijeve spise o birokratizmu v partiji in v sovjetskem sistemu. Trocki je v krajših sestavkih za Pravdo širil in poglabljal svojo teorijo o sovjetskem birokratizmu in nujnosti korenitih sprememb. Ti sestavki, ki vsebujejo njegove osnovne misli so izšli v polemični brošuri z naslovom »Novi kurz«.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave