Historično društvo za Kranjsko

  • Olga Janša Zorn
Ključne besede: Kranjska, društva

Povzetek

Leta 1843 ustanovljeno Historično društvo za Notranjo Avstrijo, ki so ga sestavljala tri pokrajinska društva, in sicer štajersko, koroško in kranjsko, je ob koncu leta 1844 štelo že 846 članov. V Gradcu je bil sedež osrednjega ravnateljstva, skupno glasilo je izšlo leta 1848. Med nalogami društva je bilo posebej poudarjeno zbiranje vseh vrst tiskanih del in virov, ki se tičejo treh dežel. V letih 1849 in 1850 so pokrajinska društva po sklepih svojih občnih zborov postala samostojna, skupno Historično društvo za Notranjo Avstrijo pa je prenehalo obstajati. V drugem delu je prikazano oblikovanje Historičnega društva za Kranjsko, posebej statut tega društva in vloga poverjenikov.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave