Migracije v jugoslovanskih deželah od 15. do 18. stoletja in njihov pomen za nadaljnji narodnostni razvoj

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: migracije, zgodovina, Jugoslavija

Povzetek

V prvem delu razprave je opredeljen pojem »migracije« in njeni tipi v zgodovini Slovencev od naselitve konec 6. stoletja do današnjega časa. Ob tem je uporabljen pregled tipologije migracij v svetovni zgodovini, še posebej pa v slovenskem sosedstvu na Balkanskem polotoku, ki je v nekaterih obdobjih vplivalo na migracije na slovenskih tleh. V drugem delu razprave je podan pregled glavnih obdobij srednjeveške agrarne kolonizacije na Slovenskem in njeni trajni zgodovinski izrazi (zmanjšanje slovenskega ozemlja za dve tretjini na okrog 24.000 km2 okoli leta 1500, toda tudi izoblikovanje zelo jasnih etničnih meja proti nemškemu prostoru na severu in proti romanskemu svetu od Tržaškega zaliva do Karnskih Alp na zahodu).

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave