Problem migracij v zgodovini Slovencev

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: migracije, Slovenci

Povzetek

Migracije (selitve opaznega števila ljudi iz enega geografskega prostora v
drugega — bodisi posamič, bodisi v skupinah, bodisi začasno, bodisi trajno —
pomenijo nasploh v zgodovini človeštva izredno pomembne procese.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave