Problem migracij v zgodovini Slovencev

Avtorji

  • Bogo Grafenauer

Ključne besede:

migracije, Slovenci

Povzetek

Migracije (selitve opaznega števila ljudi iz enega geografskega prostora v
drugega — bodisi posamič, bodisi v skupinah, bodisi začasno, bodisi trajno —
pomenijo nasploh v zgodovini človeštva izredno pomembne procese.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave