Karantanija med vzhodom in zahodom

  • Wolfram Herwig
Ključne besede: Karantanija, 8-9 stoletje

Povzetek

Na podlagi kritične presoje virov prikazuje avtor Karantanijo v času od njenega nastanka do leta 976 in glavne probleme njenega razvoja, tako med drugim proces etnogeneze, vprašanje polietničnosti, odnos do Obrov, Langobardov, Bavarcev, Frankov, širjenje krščanstva in cerkveno ureditev, središče in meje dežele, vprašanje Kranjske, izgubo avtonomnega statusa in poznejše teritorialne povezave.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave