Oderuštvo na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja

  • Andrej Pančur
Ključne besede: Avstro-Ogrska, gospodarska zgodovina, Slovenija, oderuštvo, gospodarska kriza, liberalizem

Povzetek

Šele s prevlado liberalizma v šestdesetih letih 19. stoletja so bili v habsburški monarhiji odpravljeni stari zakoni o oderuštvu, ki so vsako posojilo, kjer so bile obresti višje od dovoljenih, označile za oderuštvo in ga kot takšnega kazensko preganjale. V članku avtor najprej opiše odmeve liberalnega boja za odpravo zakonov o oderuštvu na Slovenskem. Ti zakoni so bili odpravljeni šele leta 1868. Vendar je z nastopom gospodarske krize leta 1873 obrestna svoboda pripeljala do množičnega pojava oderuštva. S tem se je povsem spremenilo tudi javno mnenje in ljudje so sedaj zopet zahtevali zakone o oderuštvu. Ti so bili ponovno uvedeni leta 1881, vendar oderuštva s tem še ni bilo konec in v slovenski javnosti se je še dolgo časa ohranila negativna slika o oderuštvu.

Objavljeno
1999-01-01
Rubrike
Razprave