Povojni beg z zemlje. Notranje migracije v Sloveniji 1945 —1960

Avtorji

  • Zdenko Čepič

Ključne besede:

migracije, Slovenija, 1945-1960

Povzetek

Z notranjimi migracijami so bile v Sloveniji v prvih petnajstih letih po koncu vojne povzročene mnoge spremembe, vidne v teritorialni podobi in družbeni sestavi. Bile so pod vplivom ekonomskih dejavnikov, pa tudi političnih. Nanje je vplivala pospeševana industrializacija in z njo vzročno posledično povezana deagrarizacija in tudi urbanizacija. Avtor prikazuje na osnovi statističnega gradiva in rezultatov geografskih raziskav posamezne pojavne oblike notranjih migracij, njihov obseg, smeri in posledice do začetka šestdesetih let.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave