Italijansko, nemško in slovensko (jugoslovansko) stičišče (1918—1920)

Avtorji

  • Janko Pleterski

Ključne besede:

sodobna zgodovina, politična zgodovina, etnični odnosi, Slovenci, Avstro-Ogrska, Jugoslavija

Povzetek

Ozemlje Slovencev je osrednji člen edinega stičišča vseh treh velikih evropskih jezikovnih družin, romanske, germanske in slovanske. Po koncu prve svetovne vojne in razpadu habsburške monarhije je bila nova državna razmejitev na tem ozemlju med Italijo, Avstrijo in Jugoslavijo izvršena po načelu proste deljivosti slovenskega naroda. Le glavnini Slovencev se je posrečilo pridružiti se Jugoslaviji. Problemi svobodnega in plodnega sožitja narodov na tem edinstvenem evropskem stičišču v teh letih niso bili rešeni.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave