Italijansko, nemško in slovensko (jugoslovansko) stičišče (1918—1920)

  • Janko Pleterski
Ključne besede: sodobna zgodovina, politična zgodovina, etnični odnosi, Slovenci, Avstro-Ogrska, Jugoslavija

Povzetek

Ozemlje Slovencev je osrednji člen edinega stičišča vseh treh velikih evropskih jezikovnih družin, romanske, germanske in slovanske. Po koncu prve svetovne vojne in razpadu habsburške monarhije je bila nova državna razmejitev na tem ozemlju med Italijo, Avstrijo in Jugoslavijo izvršena po načelu proste deljivosti slovenskega naroda. Le glavnini Slovencev se je posrečilo pridružiti se Jugoslaviji. Problemi svobodnega in plodnega sožitja narodov na tem edinstvenem evropskem stičišču v teh letih niso bili rešeni.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave