Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu

Od Hekataja do Plinija starejšega

  • Barbara Zlobec
Ključne besede: antika, geografija, Jadran, kulturna zgodovina, politična zgodovina

Povzetek

Članek vsebuje komentar in prevod pomembnejših grških in latinskih zemljepisnih poročil o severnem Jadranu, jih zgodovinsko okvirja ter nudi bibliografski pregled znanstvenih prispevkov na to temo. Analiza antičnih besedil spremlja in razlaga zapleteno zgodovino tega območja: mitološko davnino prek pripovedi o Antenorju, Diomedu, Fetontu in Argonavtih, čas grške kolonizacije prek arhaičnih spisov o objadranju (perìplous) Hekataja in Psevdo Skilaksa, mitizacijo prostora v helenistični dobi v pesniških tekstih Likofrona, Apolonija Rodoškega ter poznejšega Psevdo Skimna, rimsko prodiranje in zasedbo ter dokončno sistematizacijo antičnih podatkov o severnem Jadranu v zgodnjem cesarstvu v delih Strabona, Mele in Plinija.

Objavljeno
1999-01-01
Rubrike
Razprave