Odnos med Kozmom Ravbarjem s Krumperka in vaško skupnostjo Domžale v 16. stoletju

  • Ignacij Voje
Ključne besede: Domžale, zgodovina, 16. stoletje

Povzetek

V razpravi so navedeni novi podatki iz Arhiva Slovenije o Ravbarjih, gospodarjih gradu Krumperka pri Domžalah. Omejeni so na čas, ko je bil gospodar Krumperka Kozma Ravbar. Novi so tudi podatki o položaju soseske oziroma vaške skupnosti Domžale, ki je spadala pod gospostvo Krumperk. Iz njih zvemo o kršenju pravic krumperškin podložnlkov na srenjskem zemljišču (pravica do uporabe lesa, stelije in paše živine). Obravnavan je tudi manjši lokalni kmečki upor leta 1579.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave